Kontakt

KONTAKT SHOP:
E-mail: shop@zijemehudbou.sk

KONTAKT SPOLUPRÁCA A REKLAMA:
E-mail: info@zijemehudbou.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:
Agentúra Žijeme Hudbou, o.z.
Beckov 495
916 38 Beckov
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
IČO: 42370540
DIČ: 2024152669
VVS/1-900/90-44334

BANKOVÉ SPOJENIE:
EUR: SK38 0200 0000 0033 9540 7051
BANKA: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava 25
CZK: 2000707603/2010
BANKA: Fio banka, a. s., Nám. SNP 21, 811 01, Bratislava

ORGÁN DOZORU A DOHĽADU:
Inšpektorát SOI, POBOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1